ТЕГЛИТЕЛНИ МАШИНИ

  • Машини за изтегляне на проводници под механично напрежение с капацитет от 9kN до 180kN
  • Машини за разкатаване на контактна мрежа
  • Алуминиеви ролки – единични, тройни и т.н.
  • Хидравлични преси
  • Алуминиеви монтажни стълби
  • Ставила за сглобяване на метални конструкции
  • Стоманени пилотни въжета