ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

От 25.04.2006г. Вени 97 разполага с акредитиран Орган за Контрол от вида С.
Съгласно българското законодателство, той е акредитиран да извършва контрол на:

  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1 000V
  • Импеданс на контура фаза защитен проводник