СЕРТИФИКАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 27001:2013

ISO 50001:2018

Удостоверение – I гр. 1-5 категория – до 30.09.2024г.

Удостоверение – II гр. 1-4 категория – до 30.09.2024г.

Удостоверение – III гр. 1-5 категория – до 30.09.2024г.

Удостоверение – IV гр. 1-4 категория – до 30.09.2024г.

Удостоверение – V гр. – до 30.09.2024г.

Сертификат за акредитация