СГРАДНО СТРОИТЕЛСТВО

  • Саниране на бл.63 в кв. Бели Брези София
  • Саниране на п/ст Лозово
  • Саниране на п/ст Айтос
  • Саниране на п/ст Речица
  • Ремонт покрив п/ст Котел
  • Ремонт фасада КАС, ЗРУ и ремонт ограда в п/ст Индустрия гр. Бургас