РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
ЕЛ ПРОВОДИ
 • ВЛ 400кВ Сан Стефано връзка между п-ст Марица Изток и п-ст Бургас
 • ВЛ 400кВ Перперикон България- Гърция
 • ВЛ 400 kV България – Турция
 • ВЛ 400 кV Руен – България – Македония
 • ВЛ 400 kV Зорница
 • ВЛ 220 KV Медникарово
 • ВЛ 110 кV Чарган
 • ВЛ 110 KV извод”Калояново”
 • ВЛ 110 KV от подстанция “Ямбол” до подстанция”Сила” и от подстанция “Сила” до подстанция “Ямбол-Център”
 • ВЛ 110 KV от подстанция “Център” до подстанция “Кабиле”
 • Авариен ремонт на ВЛ 220 кV Камчия
 • Рехабилитация на ВЛ 110 кV ”Коневец”
 • Реконструкция на Електропроводи 400,110 и 20кV, ТТ и ОК линии на магистрала Тракия ЛОТ 5 участък Бургас Карнобат
ПОДСТАНЦИИ
 • Подстанция 110/20 kV Бургас Индустрия
 • Подстанция 110/20кВ Велинград
 • Подстанция 110/20 kV Ямбол 1
 • Подстанция 110/20/10 kV Ямбол Център
 • Подстанция 110/20 kV Слънчев бряг
 • АС и Ел.част на подстанция 110/20/10 KV- Тополовград
 • АС и Ел.част на подстанция 110/20/10 KV- Елхово
 • Подстанция 110/20/6 кV “Западна и Г.Михайлов”
 • Ново ОРУ 110 кV ВЕЦ Кърджали
СОЛАРНИ ПАРКОВЕ
 • 4MW Соларен парк Безмер
 • 5MW Соларен парк Елхово
 • 10MW Соларен парк Дъбово
 • 25MW Соларен парк Черганово
 • Соларен парк Мусачево 67 MW – външни кабелни връзки 33кВ
АВТОМАГИСТРАЛИ
 • „АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“,
 • Скоростен път Видин Монтана участък 33+400 до км 47+000
 • Скоростен път Видин Монтана участък от км 47+000 до км 58+128.4
 • АМ ТРАКИЯ ЛОТ 5 БУРГАС – КАРНОБАТ – Реконструкция на ВЛ 20кВ, 110кВ, 400кВ и кабелни линии
 • АМ ТРАКИЯ ЛОТ 2 СТАРА ЗАГОРА – НОВА ЗАГОРА – Реконструкция на ВЛ 20кВ и кабелни линии
 • АМ СТРУМА ЛОТ 1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА – Реконструкции на ВЛ 20кВ
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ В ТРАНСПОРТА
 • Изграждане на контактна мрежа между гара Завой и гара Зимница
 • Реконструкция на контактна мрежа във връзка с изграждането на обходен път на град Монтана
СГРАДНО СТРОИТЕЛСТВО

и др.