ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С“

От 25.04.2006г. Вени 97 разполага с акредитиран Орган за Контрол от вида „С“.

Съгласно българското законодателство, той е акредитиран да извършва контрол на:

 • Електрически уредби и съоръжения до и над 1 000V
 • Импеданс на контура фаза защитен проводни
 • Електрически двигатели и генератори за променлив и постоянен ток 6kV
 • Силови, токови и напреженови трансформатори
 • Комплектни разпределителни устройства
 • Шинни системи
 • Силови прекъсвачи и разединители
 • Силови кабелни линии
 • Трансформаторно масло
 • Електрозащитни средства
 • Съпротивление на защитни заземителни инсталации
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
 • Специфично съпротивление на почвата
 • Активно съпротивление
 • Съпротивление на изолацията
 • Изолация с повишено напрежение

 

Физични фактори на работната среда.

 • Осветление
 • Шум
 • Микроклимат

 

По значими обекти :

 

 • Подстанция 400/220/110kV Пловдив Юг – изводно поле 110кV
 • Подстанция 110/20 кV Бургас Индустрия
 • Подстанция 110/20/6kV Западна – Мини марица Изток
 • Подстанция 110/20/6kV Георги Михайлов- Мини марица Изток
 • ОРУ 110кV – ВЕЦ Студен Кладенец
 • Подстанция 110/20kV Дъбово – Килия 18
 • Електрозащитни средстава – МЕР Бургас, МЕР Варна, МЕР София град
 • ФвЕЦ Безмер – изпитване и кенотрониране на кабели
 • ФвЕЦ Елхово – изпитване и кенотрониране на кабели
 • ФвЕЦ Средец – изпитване и кенотрониране на кабели
 • ФвЕЦ Веждата – изпитване и кенотрониране на кабели
 • Измерване факторите на работната среда, импеданс, заземление и мълниезащита на Хотел Кабиле Ямбол
 • Репродуктор по свиневъдство Калчево, Браян Термоизол Ямбол и др