СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

Персоналът на дружеството е над 60 висококвалифицирани специалисти, разделени в 4 отдела

1. Производствен отдел

  • Изграждане и ремонт на Въздушни линии до 750kV
  • Изграждане и ремонт на Кабелни линии
  • Изграждане на контактна мрежа
  • Изграждане и ремонт на подстанции и трафопостове до 400kV
  • Изграждане и пуск на соларни и вятърни паркове
  • Пусково-наладъчни дейности
  • Орган за конторл от вида С

Финансов и административен отдел
3. Маркетингов отдел – връзки с нови и настоящи клиенти и партньори
4. Търговски отдел – Търговско представителство на фирма Омак Италия специализирана в производството на машини за изграждане на Въздушни, кабелни линии и контактна мрежа в електротранспорта. – www.omac-italy.it