ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Вени 97 е специализирана в:

1. Изграждане на енергийни обекти:

 • Въздушни и кабелни линии – до 750 kV
 • Подстанции до 750кV
 • Контактна мрежа в електро транспорта
 • Трафопостове

2. Реконструкция и модернизация на енергийни обекти

 • Въздушни и кабелни линии – до 750 kV
 • Подстанции до 750кV
 • Контактна мрежа в електро транспорта
 • Трафопостове

3. Изграждане, поддръжка и управление на соларни и вятърни паркове

4. Електрификация в транспорта

5. Електрификация на населени места

6. Пусково-наладъчни работи

7. Орган за контрол от Вида С

8. Търговско представителство на фирма Омак Италия специализирана в производството на машини за изграждане на Въздушни, кабелни линии и конкатна мрежа в електротранспорта.

 

През годините Вени 97 ЕООД внедри следните международни стандарти:

 1. ISO 9001:2015
 2. ISO 14001:2015
 3. ISO 18001:2007
 4. ISO 50001:2011
 5. ISO 27001:2013

Както и получи акредитация от БСА за Орган за контрол от Вида С съгласно ISO/IEC 17020/2012.