ЕВРОПРОЕKТИ

На 27.11.2017г. Вени -97 ЕООД подписа договор с Министерство на Икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020г.

Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване конкурентоспособността на „Вени 97“ ЕООД”, чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики.